Cenník

ISMOKL

Zriadenie konta pre distribútora XX,-€ jednorázovo
Zriadenie konta pre PZS zdarma
Prevádzka pre distribútora 100,-€ / mesačne
Prevádzka pre PZS zdarma

SMS notifikácia

Cena jednej odoslanej SMS 0,045 € / Ks

Všetky ceny sú kalkulované bez DPH.